Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘e-ressurser’

Danmarks forskningsbiblioteksforening søker å lansere noen forutsetninger, trender og – i form av «en vifte af forskellige alternative fremtider» – hele ni mer eller mindre radikale scenarier «med baggrund i de forskellige trends og tendenser». Den 20-siders «Fremtidens forskningsbibliotek: rapport fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Arbejdsgruppe vedr. FFU-bibliotekernes Fremtid, september 2012» har nettopp kommet.

«Uomgængelige» forutsetninger

 • Befolkningstallet vil stige
 • Mindre penger til bibliotek
 • IKT-systemer blir billigere, mer intuitive og «i alt»
 • Søk og navigasjon på nett vil «blive optimert i en sådan grad, at der ikke i synderligt omfang vil være umiddelbar behov for bibliotekternes mellomkomst»
 • Alt innhold vil bli digitalt

Vis din verdi!
Uansett hvordan det kommer til å gå, ser rapportforfatterne det som «av enorm betydning, at bibliotekerne markerer sig og beviser deres værdi for moderinstitutionen» – noe som også betyr en «meget stor markedsføringsopgave hos så vel biblioteksledere som den enkelte medarbejder».

Tendenser
Rapporten presenterer «en lang række trends, man på international basis anser for at være overvejende sandsynlige». De er:

 • Bibliotekets autonomi vil bli truet
 • Bibliotekets rolle på moderinstitusjonen vil bli utfordret av kravet om økt samarbeid både innad og utad
 • Budsjettutfordringene blir til stadighet større
 • Det vil bli økt krav om målbarhet og lønnsomhet
 • Brukerdrevet tilvekst blir normen
 • Definisjonen av «biblioteket» vil forandre seg i takt med at det fysiske rom endres og det virtuelle rom utvides
 • Den eksplosive utviklingen i mobile enheter og tjenester vil drive utviklingen av nye tjenester
 • Endringer i læring stiller krav til at bibliotekansatte har/får helt andre ferdigheter/kompetanser
 • Biblioteket vil fortsatt styrke utviklingen av vitenskapelig kommunikasjon og tjenester i fht opphavsrett – stikkord open access
 • Digital lagring og sikring av moderinstitusjonens eget innhold vil utgjøre en vesentlig del av bibliotekets virksomhet

Ni scenarier
Scenariene spriker, rapportforfatterne understreker at «der ikke nødvendigvis er konsistens imellem» dem. De ni er, i stikkords form – les det hele i rapporten på s 8-19:

 • Institusjonene fusjonerer
  Det betyr større enheter og campuser, hvor bibliotekene og deres ansatte spiller en sentral, synlig og aktiv rolle for primærbrukerne
 • Det ene «biblioteket»
  Ett stort sammenhengende dansk bibliotekvesen – med fysiske ekspedisjonssteder, men hvor «biblioteksystemet» kun finnes i «skyen» og med open access som den dominerende publiseringsmodell
 • Det tomme biblioteket
  Alt er digitalt, det er innført sentralt administrerte informasjons- og læringstjenester, utarbeidet av særlig kvalifiserte spesialister og hvor biblioteket kun er et samlings- og oppholdssted helt uten fysisk biblioteksmateriale
 • Kommersialisering
  Forskningsdata og -publikasjoner er handelsvare, hvor biblioteket er meget viktig som det sted hvor viten kontrolleres, styres, behandles og beskyttes både internt og eksternt
 • Den integrerte bibliotekar og informasjonsspesialist
  Bibliotekmedarbeiderne er tett knyttet til og involvert i moderinstitusjonens forskning og undervisning. Informasjonskompetanse er viktigere enn noen gang. Bibliotekarene har styr på opphavsrettslige avtaler og online tilgang til lærings- og undervisningsmateriale.
 • Tjenester og evaluering av bibliotekets plattformer
  Informasjon via biblioteket er tilgjengelig hvor som helst og når som helst. Kun bøker og artikler det er stor etterspørsel etter, kjøpes (PDA). Vår ekspertise står til rådighet via en lang rekke kommunikasjonskanaler. Online- og hybrid læring.
 • Biblioteket – fra rom til tjeneste
  Biblioteket vil kun bli betraktet som en tjeneste, ikke et sted. Alt er digitalt. Studenter bærer utelukkende mobile enheter. Eventuelle bøker er kun tapet eller lyddempende foranstaltning.
 • Utdannelse for alle – forskning for alle
  Studenter kjenner kun til informasjonssøking via nett- eller mobilteknologi. All forskning er offentlig tilgjengelig. Forskningsformidling skjer i det virtuelle rom. De kreative og innovative «knowmads» – nomadiske vitenarbeidere – påvirker utdannelsessystemet og «det mulige behov for biblioteksydelser».
 • Innhold og infrastruktur
  Bibliotekene sikrer infrastruktur, innhold og tjenester i et digitalt informasjonsmiljø. Dessuten gis av anskaffelses- og retthetsrådgivning, samt undervisning og sparring i læringssituasjoner.

Les selv
Vi er i endring. Her er det mye å tygge på. Hva med å ta en titt selv, rapporten er prisverdig kort og lettlest. Du finner den i pdf-format her.

– Halvor

Reklamer

Read Full Post »

HumSam-biblioteket avviklet i fjor mottak av masteroppgaver i papirform ettersom oppgavene er tilgjengelige i digital utgave i DUO: Digitale utgivelser ved UiO. Bakgrunnen for ordningen var en utredning vi gjorde for et par års tid siden, jfr tidligere omtale i UBtinget.

Papir på forespørsel
Våre brukere har like fullt tilbud om å låne utskrift hvis de ønsker – print on demand. Idéen er å bygge opp en (mindre) papirsamling av særlig etterspurte masteroppgaver.

Sytten bestillinger
Vi har nå praktisert ordningen et halvt års tid. Papirsamlingen tegner ikke til å bli veldig stor. Det er interessant å merke seg at mens DUO er en kjempesuksess – over 580.000 nedlastinger i fjor er 60 % økning på ett år – er det svært få som ønsker at vi skal ordne en papirkopi. Til sammen har vi kun hatt 17 bestillinger.

– Halvor

Read Full Post »

Hørt om DART?

«DART-Europe er et samarbeid mellom forskningsbibliotek og bibliotekskonsortier som har til hensikt å øke global tilgang til europeiske forskningsavhandlinger.», heter det i den norske egenomtalen til nettstedet DART: Europe E-theses portal.

Via DART får du pt tilgang til ikke mindre enn «256.901 full-text research theses from 380 Universities sourced from 20 European countries», bl.a nesten 3000 avhandlinger fra Norge, inkl UiO.

Ikke dårlig.

– Halvor

Read Full Post »

Tirsdag 18. oktober kommer Ken DiFiore fra Portico til Universitetsbiblioteket i Oslo for informere om sin arkiveringstjeneste. Seminaret vil først og fremst beskrive Porticos arbeidsmetoder for digital bevaring, status og fremdrift, og fremtidige planer. Det vil også bli gitt en generell introduksjon til utfordringer og problemer med lagring og bevaring av elektroniske ressurser, samt sett på forskjeller og likheter med andre arkiveringstjenester som LOCKSS.

Seminaret er åpent for alle via påmelding. Påmelding innen 14. oktober.

Sted: Auditorium 35, Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7, UiO

Program:

 • 10.00-12.00 Presentasjon av Portico, ved Ken DiFiore Associate Director, Outreach & Participation Services, Portico
 • 12.00-12.30 Kaffe og en matbit
 • 12.30-13.00 Diskusjon og spørsmålsrunde

Informasjon om foredrag og foredragsholder:

«Over the past five years, the Portico digital archive has grown to over 17 million journal articles, 12,000 e-books, and 75 million pages of historical collections, making it one of the largest community supported archives in the world. With this enormous corpus of content under Portico’s stewardship, librarians have increased their reliance on Portico to support decisions about collections and facilities management. Mr. Ken DiFiore, Portico Director of Outreach & Participation Services, will be visiting the University of Oslo on October 18 to describe Portico’s digital preservation methodology, progress, and future plans, along with how libraries around the world are using Portico.  For those interested in attending, Ken can conduct a holdings comparison of your library’s e-journal collection with that of the Portico Archive. He will present the results during the session. Please correspond directly with Ken (ken.difiore@portico.org) to initiate this complimentary comparison.»

«Since Portico’s inception in 2005, Ken DiFiore has led the global outreach program for the Portico digital preservation service. In this role, he conducts outreach and educational programs to the library and publisher communities. Additionally, Mr. DiFiore has been a library professional for more than twenty years and, as a former chemistry librarian, he also spent ten years in the vendor community promoting innovative software products to academic and special libraries. He holds a Masters degree in library science from Rutgers University and a Masters degree in Chemistry from Binghamton University.»

-Håvard

Read Full Post »

«Big deals» ikke lenger big deal
I Storbrittania har «major research libraries (…) told the two largest
journal publishers that they will not renew their ‘big deals’ with them
if they do not make significant real-terms price reductions».

Elsevier og Wiley-Blackwell fornyes ikke
Og det heter videre: «Research Libraries UK, which includes the Russell
Group university libraries, as well as Britain’s national libraries and
Trinity College Library Dublin, have told Elsevier and Wiley-Blackwell
that they will not renew their current deals when they expire at the end
of this year unless the concession is made.»

En interessant utvikling vi må følge med på. Les mer her. Saken er hentet fra Inside Higher ED – som ifølge egenreklamen er «the online source for news, opinion and jobs for all of higher education».

– Halvor

Read Full Post »

Sist uke åpnet en unik utstilling i Galleri Sverdrup. Utstillingen heter Fra Nilens bredder – universitetsbibliotekets papyrussamling 100 år. UB har en stor og spennende papyrussamling. Utstillingen markerer 100-års jubileet for denne samlingen, og den markerer 100-årsjubileet for etableringen av papyrologi som forskningsfelt i Norge og ved Universitetet i Oslo.

UBs fagperson på papyrussamlingen universitetsbibliotekar Gunn Haaland har vært sentral i utarbeidelsen av utstillingen.

Se nettomtalen av utstllingen.

Liv og død
Så hva får vi se? Utstillingen viser en rekke forskjellige teksttyper rundt temaer som medisin og død, skatteinnkreving, religion, festivaler, jordbruk, adminstrasjon, lov og rett, skole og utdannning. Dessuten kan vi se enkelte brev og litterære papyrer. De aller fleste er på gresk – og de er oversatt til norsk. Så: benytt denne unike anledningen til å se en meget spesiell – og vanligvis utilgjengelig – del av våre omfattende samlinger.

OPES
Og apropos: sjekk databasen OPES (Oslo Papyri Electronic System) på opes.uio.no. Her er 280 av UBs papyrusfragmenter digitalisert, beskrevet og oversatt – se f.eks. en tilfeldig valgt magisk tekst her eller en kvittering for betalt skatt her.

Velkommen til Georg Sverdrups hus!

– Halvor

Read Full Post »

Bokskatter

Er alle lesere av denne bloggen obs på UBs digitalisering av skatter fra samlingene? Minuskel: UBOs bokskatter på nett heter stedet du kan lete etter og lese mange spennende verk.

Hva med å ta en titt på Om Ungdommens hemmelige Synder, forfattet i 1786? Eller Underviisning til lyksalighed efter Jesu lære fra 1790? Av nyere publikasjoner kan nevnes John Peter Colletts Historien om Universitetet i Oslo fra 1999.

Se liste over alle tekstene her. Og her kan du søke.

Har du forslag til verk til digitalisering? Hvis verkene har falt i det fri, som det heter – dvs at forfatteren har vært død i mer enn 70 år – er det ingen juridiske hindringer. Kom med forslag! Send f.eks. en e-post til minuskel-redaksjon@ub.uio.no.

– Halvor

Read Full Post »

Older Posts »