Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘duo’

Stine Marie Barsjø og Elin H. Frøshaug skriver:

26. oktober kunne vi endelig lansere UiOs nye vitenarkiv. DUO har byttet teknisk plattform og er nå en del av den store DSpace-familien. Lanseringen fant sted på UiOs Open Access-seminar som markerte at universitetet har fått Open Access-politikk, noe som passet bra.

Open Access-politikken til UiO går ut på at alle ansatte tilsatt ved UiO etter 1. januar 2012 plikter å avlevere en postprint versjon av vitenskapelige artikler produsert til det institusjonelle elektroniske vitenarkivet.  Videre skal de gjøre sitt beste for at avleverte vitenskapelige artikler kan gjøres tilgjengelig så snart som mulig via det elektroniske vitenarkivet på UiOs nettsted. Open Access-politikken kan leses i sin helhet her.

Vi håper nå at vitenskapelige publikasjoner etter hvert kan ta innpå antallet masteroppgaver i vitenarkivet.

Nye DUO-prosjektet har hatt en varighet på ca 2 år og det er godt at vi snart kan sette sluttstrek. Vi har arbeidet med 1) metadata i gamle DUO har blitt overført til riktige felter i DSpace 2) over 20.000 poster fra gamle DUO er vasket for uønsket tegnsetting før overføring til DSpace 3) i samarbeid med USIT er det opprettet test- og produksjonsmiljøer for DSpace   4) Cristin og StudentWeb: innleveringsportaler i nevnte systemer gir overføring av henholdsvis  vitenskapelige publikasjoner og masteroppgaver.

Selv om vi etter hvert setter sluttstrek for prosjektet, vil utviklingen av DUO på DSpace forsette. Vitenarkivet er tenkt bygget ut med tjenester for statistikk, som besøks- og nedlastingstall for hvert enkelt dokument. Vi skal få på plass permanente lenker, og lenker tilbake til artiklene i CRIStin.  Vi ønsker også å tilby eksportfunksjoner for referanseverktøy.

Vårt mål er at DUO skal være et verktøy for UiOs Open Access-politikk og et verktøy for forskere og studenter.

Reklamer

Read Full Post »

HumSam-biblioteket avviklet i fjor mottak av masteroppgaver i papirform ettersom oppgavene er tilgjengelige i digital utgave i DUO: Digitale utgivelser ved UiO. Bakgrunnen for ordningen var en utredning vi gjorde for et par års tid siden, jfr tidligere omtale i UBtinget.

Papir på forespørsel
Våre brukere har like fullt tilbud om å låne utskrift hvis de ønsker – print on demand. Idéen er å bygge opp en (mindre) papirsamling av særlig etterspurte masteroppgaver.

Sytten bestillinger
Vi har nå praktisert ordningen et halvt års tid. Papirsamlingen tegner ikke til å bli veldig stor. Det er interessant å merke seg at mens DUO er en kjempesuksess – over 580.000 nedlastinger i fjor er 60 % økning på ett år – er det svært få som ønsker at vi skal ordne en papirkopi. Til sammen har vi kun hatt 17 bestillinger.

– Halvor

Read Full Post »

Fotojuss

Fotojuss er komplisert. Mange institusjoner i abm-sektoren sitter på fotosamlinger. Hva er lov og hva er ikke lov å gjøre med fotoarkiv og fotosamlinger i arkiv, bibliotek og museum?

Heftet som ble til en bok
En seksjonsleder i Norsk kulturråd og to jurister i NB planla for noe tid siden å lage et lite hefte på 15-20 sider som skulle fortelle hva vi i abm-sektoren kunne gjøre (altså ikke hva vi ikke kunne gjøre). Resultatet ble en flott og relevant illustrert bok på 124 sider som ble lansert 13. februar. Boken kan du få gratis tilsendt fra Norsk kulturråd – eller du kan lese/laste ned fra nettet der den er i pdf-format.

Boken har syv kapitler
(1) Prinsipper for bildebruk i arkiv, bibliotek og museer, (2) Fotografi og opphavsrett, (3) Motivbeskyttelse og personvern, (4) Andre lovbestemmelser, (5) Ekspempler – klarering i praksis, (6) Hjelpemidler og (7) Kilder og litteratur.
Og forfatterne er juristene Kristine Farstadvoll og Maria Jongers sammen med Kristin Aasbø (alle NB), Tor Breivik og Åse Lange (begge fra Riksarkivet) samt Bjørn Bering, Eli Solberg og Per Olav Torgnesskar (fra Norsk Kulturråd).

Et supplement
Jussen gir ikke alle svar, heter det i boken. «Praksis må i noen grad defineres på basis av tolkninger, faglig skjønn og sektorens overordnede verdier og mandat. det er altså behov for en policy som supplement til lovverket. Vi starter med supplementet» (s 7).

UB og foto
UB har ikke fotosamlinger, men boken er like fullt relevant for oss: hvilke bilder kan brukes på hvilken måte på våre nettsider, hva kan studentene bruke i sine arbeider, hva med tilgjengeliggjøring i DUO? Hva med bilder som ikke er fotografier? Og så videre. Boken er et solid bidrag et godt stykke på veien til juridisk oppklaring.

«Kritisk eller vitenskapelig fremstilling»
Særlig interessant – og noe uavklart – er bruken av bilder og fotografier «i tilslutning til teksten i kritisk eller vitenskapelig fremstilling som ikke er av allmennopplysende karakter» som det heter i Åndsverklovens § 23 hvor bestemmelsen også hjemler «rett til gjengivelse i maskinlesbar form» når det gjelder «en ikke-ervervsmessig gjengivelse». Faller da studentavhandlinger med slik bruk innenfor eller utenfor bestemmelsen? De lærde strides… UiO og Kulturdepartementet sier nei, slik bruk kan ikke tillates.

– Halvor

Read Full Post »

DUO-søk opp 60% i 2011

Antall fulltekstnedlastinger fra DUO – digitale utgivelser UiO – har hatt en eventyrlig vekst i 2011. Antall nedlastinger har økt med hele 60% fra året før, og var altså i fjor på 583.486. Det tilsvarer ca. 20 fulltekstnedlastinger per ansatt og student ved UiO. Det er et formidable tall og sier noe om hvor viktig tjenesten er. Pr. 31.12.2011 var det 17.431 fulltekstdokumenter i DUO, primært masteroppgaver. Den høye bruken av DUO og andel masteroppgaver viser at tjenesten er en svært viktig ressurs i studiene og oppgaveskriving for studenter ved UiO.

Antall fulltekstdokumenter i DUO

  • Masteroppgaver 15.503
  • Doktoravhandlinger 609
  • Artikler 286
  • Annet 1030
Topp 5 over mest nedlastede dokumenter ser slik ut:

1. 6157 nedlastninger:

Forfatter: Uggedal, Eivind J

Tittel: Social Navigation on the Social Web

http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=81971

2. 3118 nedlastninger:

Forfatter: Midtbøen, Arnfinn

Tittel: Innvandringens ideologiske konsekvenser

http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=71291

3. 3113 nedlastninger:

Forfatter: Kapelrud, Pål Espen

Tittel: Offerets makt – En diskursanalyse av karikaturstriden i Norge

http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=74732

4. 2107 nedlastninger:

Forfatter: Flemmen, Magne

Tittel: Den økonomiske overklassen

http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=70412

5. 1810 nedlastninger:

Forfatter: Lind, Marianne, Inger Moen & Hanne Gram Simonsen

Tittel: Syntactic frames and slot fillers in fluent aphasic speech production: two Norwegian case studies

http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=90373

Sosiale medier, innvandring, økonomi og språk fenger altså DUO-brukerne mest i år.

-Håvard

Read Full Post »

UiOs IT-konferanse tok sted i Charlottenberg i Sverige 4.-5. juni, og årets tema var «IT-støtte til primærvirksomheten, altså forskning og utdanning, inkludert formidling.» Hensikten med konferansen er at den skal «bidra til samspill i IT-organisasjonen både faglig og sosialt.» Det synes jeg den lykkes godt med, den skaper er fin arena for å treffe personer som jobber med beslektede oppgaver ved andre enheter ved UiO. Flott å se at alle de lokale IT-ansvarlige ved UB var tilstede!

Programmet var relativt variert, med flere parallelle sesjoner, fra det rent tekniske til mer overordnet og strategiske. Stine-Marie Barsjø presenterte UBs arbeid med open access/fri tilgang: DUO, egenarkivering og Fritt, mens undertegnede presenterte UBs tjenester til støtte for forskning og utdanning.

Ellers er det verdt å nevne at vi ved tidligere IT-konferanser har vært langt fra så synlige som vi var iår. To presentasjoner og UB nevnes i flere sammenhenger, blant annet i IT-direktørens innledning. Jeg er ganske sikker på at det skyldes at vi i langt større grad enn tidligere er synlige og tydelige på at vi ønsker å påta oss et større ansvar i det å utvikle nettopp tjenester til støtte for forskning og utdanning ved UiO

-Håvard

Read Full Post »